ITIÖ

Itä-Suomen Insinööriopiskelijat ITIÖ koostuu seitsemästä idän alueella aktiivisena toimivasta Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistyksestä. ITIÖ:n paikallisyhdistykset muun muassa ajavat yhdessä jäsentensä etuja, tekevät alueellista yhteistyötä ja järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia. ITIÖ:läiset tapaavat toisiaan 3 kertaa vuodessa järjestettävissä piirikokouksissa. ITIÖ-alueen yhteistyötä ovat myös eri paikkakuntien välillä tapahtuvat ständivaihdot.

ITIÖ:ön kuuluvat seuraavat paikkakunnat ja paikallisyhdistykset:
Joensuu (Joensuun Insinööriopiskelijat JoIO ry)
Kotka (Kotkan Insinööriopiskelijat KoIO ry)
Kuopio (Kuopion Insinööriopiskelijat Kinra ry)
Lappeenranta (Lappeenrannan Insinööriopiskelijat LapIO ry)
Mikkeli (Mikkelin Insinööriopiskelijat MIO ry)
Savonlinna (Savonlinnan Insinööriopiskelijat SAIO ry)
Varkaus (Walter Ahlströmin Insinööriopiskelijayhdistys WaIO ry)

ITIÖ:n puheenjohtajat vuodesta 2007 alkaen:
2007: Outi Lappi WaIO ry
2008: Eero Karjalainen KINRA ry
2009: Emmi Junkkari ImIO ry
2010: Sakera Joarder KINRA ry
2011: Henri Paukkunen LapIO ry
2012: Noora Nieminen KoIO ry
2013: Juho ”Seppo” Kemppainen WaIO ry
2014: Joel Asikainen KINRA ry
2015: Santeri Laakkonen JoIO ry
2016: Samu Väisänen KINRA ry
2017: Taneli Kerstinen LapIO ry
2018: Siiri Sillanpää KINRA ry
2019: Jani Kakkonen MIO ry
2020: Sofia Tervo LapIO ry
2021: Terhi Ropponen SAIO ry
2022: Sara Elosuo KOIO ry
2023: Reetta “Kettu” Poutanen KINRA ry
2024: Aliisa Järvi WaIO ry