Yhteyshenkilölle

Yhteyshenkilön (YH) tehtävänä on toimia KINRA:n ja oman luokan välisenä linkkinä. YH:n tehtäviin kuuluu mm. tiedon välittäminen KINRA:n, Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton asioista luokalle ja palautteen antaminen takaisin yhdistykselle. Hän voi myös kysellä luokan tarpeista, sekä hankkia tietoa jota luokka haluaa. Tietoa YH:n ei tarvitse itse etsiä, vaan asian voi tuoda esille joko yhteyshenkilövastaavalle tai jollekin muulle yhdistysaktiiville. Konkreettisena esimerkkinä otettakoon, että järjestetty kesätyöpaikkatutkimus toteutetaan luokittain yhteyshenkilöiden kautta.

Kuinka pääset yhteyshenkilöksi?

Yhteyshenkilöksi voit päästä olemalla KINRAn jäsen ja ilmoittamalla YH-vastaavallemme halustasi olla yhteyshenkilö.

Entä mitä hyödyt yhteyshenkilönä olemisesta?

Yhteyshenkilöille ei makseta palkkaa, mutta YH saa mm. sellaisia etuja joita ”rivijäsenet” eivät saa. Suurena etuna mainittakoon myös KINRA:n toiminta saunailtoineen, joihin yhteyshenkilöt ovat aina tervetulleita.

Yhteyshenkilöllä on mm. oikeus osallistua Insinööriliiton ja IOL:n järjestämiin koulutuksiin, joita on useita erilaisia. Ne käsittelevät mm. kokoustekniikkaa ja järjestötoimintaa, esiintymistaitoa ja työnhakua sekä työelämän pelisääntöjä ja neuvottelutaitoa. Koulutukset eivät ole pelkkää asiaa, vaan niissä osataan ottaa myös ilo irti elämästä!

Yhteyshenkilöitä koskevia koulutuksia ovat mm. seuraavat:

YH0 = paikallisyhdistyksen oma järjestämä koulutus
Osaavaa järjestötoimintaa
Työnhaku ja palkka-asiat
Tulevaisuuden neuvottelijaksi

Koulutukset ovat yleensä kaksipäiväisiä. Insinööriopiskelijaliitto kustantaa kyseisiin koulutuksiin lähtijät, joten sinun ei tarvitse huolehtia matkakustannuksista, ruokailuista tai majoittumisesta. Koulutukseen ilmoittautuminen ON SITOVAA ja se tapahtuu paikallisyhdistyksesi yhteyshenkilövastaavalle. Muista kertoa ilmoittautuessasi ainakin IOL-jäsennumerosi ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Tsekkaa kalenterista tulevien koulutuksien ajankohdat ja ilmoita ajoissa halukkuudestasi osallistua niihin, niitä ei ole montaa vuodessa!