Työryhmät

KINRAn työryhmät

KINRAn hallitus voi perustaa työryhmiä tukemaan yhdistyksen toimintaa. Työryhmätoiminnassa työryhmät suunnittelevat, valmistelevat ja järjestävät hallituksen ohjeistuksella.

Työryhmien puheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet omien vastuualueiden puitteissa. Työryhmään voi ilmoittautua työryhmän puheenjohtajalle.

Tapahtumatyöryhmä

Tapahtumatyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen tapahtumavastaava.

Tapahtumatyöryhmä perustetaan tarvittaessa järjestettäviä tapahtumia varten. Työryhmä suunnittelee esim. tapahtumien teeman, kulun, ohjelman ja muut järjestelyt.

Tärinät- työryhmä

Tärinät- työryhmän puheenjohtajana / lehden päätoimittajana toimii hallituksen tärinä-vastaava.

Työryhmä hankkii ja tuottaa sisältöä sekä taittaa lehden. Työryhmä huolehtii myös lehden mainosmyynnistä.

Koulutuspoliittinen työryhmä

Kopo työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen kopo-vastaava.

Koulutuspoliittinen työryhmä keskustelee ja luo kannanottoja opiskelijoiden koulutusta koskevista aiheista. Työryhmä on aktiivisesti yhteydessä kouluun ja KINRAn hallitukseen. Työryhmän toimintaa ohjailee KINRAn hallituksen linjaukset ja Insinööriopiskelijaliiton koulutuspoliittinenasiakirja.